Du er her

Ret til sletning af personoplysninger

Hvis du mener, at de oplysninger, som Mariagerfjord Vand a|s behandler om dig, er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem slettet, jævnfør persondataforordningens artikel 17. Såfremt Mariagerfjord Vand a|s er enige med dig i, at de oplysninger, som Mariagerfjord Vand a|s behandler, er urigtige eller ikke er korrekte, sletter eller korrigerer Mariagerfjord Vand a|s snarest muligt disse oplysninger.

Sletning vil dog ikke ske, såfremt Mariagerfjord Vand a|s er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil Mariagerfjord Vand a|s kun opbevare de oplysninger, som Mariagerfjord Vand a|s er retlig forpligtet til og vil slette øvrige persondata om dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af retten til sletning, skal du henvende dig til Mariagerfjord Vand a|s kontaktperson og fortælle os, hvilke oplysninger, som du mener, som du ønsker slettet. Du skal benytte blanketten ”Anmodning om Ret til sletning efter persondataforordningens artikel 17”, som kan du kan download og printe HER

Tidsfrist for besvarelse af anmodningen
Mariagerfjord Vand a|s behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at Mariagerfjord Vand a|s har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at Mariagerfjord Vand a|s ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jævnfør persondataforordningens artikel 12.