Du er her

Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod Mariagerfjord Vand a|s behandling af dine persondata. Du kan ligeledes gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler eller det samtykke, som du har givet Mariagerfjord Vand a|s, jævnfør persondataforordningens artikel 21.

Hvis du ønsker at gøre indsigelse, kan du benytte kontaktoplysningerne øverst til at sende din indsigelse til Mariagerfjord Vand a|s.

Tidsfrist for besvarelse af anmodningen
Er din indsigelse berettiget, vil Mariagerfjord Vand a|s ophøre med at behandle persondata om dig. Mariagerfjord Vand a|s behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at Mariagerfjord Vand a|s har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at Mariagerfjord Vand a|s ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jævnfør persondataforordningens artikel 12.