Du er her

Ret til berigtigelse (rettelse)

Hvis du mener, at de oplysninger, som Mariagerfjord Vand a|s behandler om dig, er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet, jævnfør persondataforordningens artikel 16. Såfremt Mariagerfjord Vand a|s er enige med dig i, at de oplysninger, som Mariagerfjord Vand a|s behandler, er urigtige eller ikke er korrekte, sletter eller korrigerer Mariagerfjord Vand a|s snarest muligt disse oplysninger.

Berigtigelsen vil dog ikke ske, såfremt Mariagerfjord Vand a|s er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil Mariagerfjord Vand a|s kun opbevare de oplysninger, som Mariagerfjord Vand a|s er retlig forpligtet eller vil berettiget øvrige persondata om dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af retten til berigtigelse, skal du henvende dig til Mariagerfjord Vand a|s kontaktperson og fortælle os, hvilke oplysninger, som du mener, ikke er korrekte. Du skal benytte blanketten ”Anmodning om Ret til berigtigelse efter persondataforordningens artikel 16”, som du kan download og printe HER

Tidsfrist for besvarelse af anmodningen
Mariagerfjord Vand a|s behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at Mariagerfjord Vand a|s har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at Mariagerfjord Vand a|s ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jævnfør persondataforordningens artikel 12.