Du er her

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få begrænset Mariagerfjord Vand a|s behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jævnfør persondataforordningens artikel 18:
• Mens Mariagerfjord Vand a|s behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som Mariagerfjord Vand a|s behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at Mariagerfjord Vand a|s har færdigbehandlet din indsigelse.
• Mariagerfjord Vand a|s behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondatene begrænses. Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til begrænsning af behandling af persondata, kan du benytte kontaktoplysningerne øverst til at sende din anmodning til Mariagerfjord Vand a|s.

Tidsfrist for besvarelse af anmodningen
Mariagerfjord Vand a|s behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at Mariagerfjord Vand a|s har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at Mariagerfjord Vand a|s ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jævnfør persondataforordningens artikel 12.