Problemer med kloakken

Kontakt venligst Park og Trafik ved Mariagerfjord Kommune på telefon 97 11 36 43.

Stoppet vejrist – vand på vejen?
Det kan skyldes, at rendestensbrønden er stoppet.

Er det på offentlig vej, er det Park og Trafik, Mariagerfjord Kommune, der skal kontaktes på telefon 97 11 36 43.

Er det på en privat- og/eller fællesvej, er det enten den tilstødende grundejer eller en grundejerforening og/eller vejlaug, der skal tage sig af problemet - kontakt et autoriseret kloakfirma.

Hvem ejer kloakledningerne?
Du ejer i langt de fleste tilfælde kloakledningerne på din egen grund frem til skelgrænsen.

Hvis du har problemer med din kloak eller afløbssystemet, er det en god ide at undersøge om problemet er i den del af kloaksystemet, som du selv ejer.

Hvordan tjekker jeg mit eget kloaksystem?
Du undersøger dit eget kloaksystem ved at løfte dækslet på din brønd, som står i haven eller ved skel.

Er der ikke vand i skelbrønden?
Hvis skelbrønden er tom for vand, er problemet typisk på kloakledningen fra brønden og ind mod ejendommen. Altså er problemet dit anliggende og skal løses for egen regning.

Kontakt eventuelt en autoriseret kloakmester, som også kan hjælpe dig med at finde din brønd eller tjekke hvor i systemet problemet er.

Er der vand i skelbrønden?
Hvis din skelbrønd er fuld af vand, kan problemet være i det offentlige kloaksystem.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til det offentlige kloaksystem, kan du altid rette henvendelse til Mariagerfjord Vand a|s.