Du er her

Anlægsarbejde Hobro midtby

Mariagerfjord Vand vil i 2021 udføre et større anlægsarbejde i Hobro.

Klimasikring af lavtliggende områder i Hobro
Ved parkeringspladsen på Brotorv og ud af Jernbanegade etableres store regnvandsledninger, som skal aflede regnvand til Mariager Fjord for minimere belastningen til Vester Fjord med separat regnvand. Læs mere her

Separatkloakering af Nyvej og del af Hovangsvej, Hobro
I denne forbindelse forberedes der for separatkloakering af Nyvej og en del af Hovangsvej. Læs mere her

Pumpestation og tilhørende trykledninger, Skivevej Hobro
Der bygges en ny spildevandspumpestation til at modtage mere industrispildevand. Pumpestationen etableres ud for Enghavevej på den anden side af Skivevej. Læs mere her

Samtidig anlægges trykledninger i Skivevej Læs mere her

Trykledningen herfra vil løbe fra Skivevej til Hobro Nord ved Humlemarken. Og opdeles i 2 entrepriser for henholdsvis Skivevej (læs mere her) og for den anden del fra Skivevej til Humlemarken Læs mere her

Ringforbindelse for at sikre en stabil drikkevandsforsyning
Samtidigt etableres ny drikkevandsledning i Skivevej fra Vandværket på Skivevej til Koldbæksvej. Drikkevandsledning etableres for at forbedre forsyningssikkerheden i Hobro centrum.