Du er her

Separatkloakering af Løgstørvej, Etape 1

Opdateret tidsplan 17 september 2018

Informationsbrev af 6. september 2018

Opdateret den 5. september 2018.

Mariagerfjord Vand a|s planlægger at separatkloakere Løgstørvej.

Grundlag for separatkloakering findes i Mariagerfjords Spildevandsplan 2011-2021, Tillæg nr. 20.

Separatkloakeringen vil foregå i 2 etaper, hvor 1. etape forventes opstartet i april 2018.

Her vil en del af spildevandet fra Løgstørvej forberedes til senere afskæring mod Gyvelvejs nye pumpestation. 
Regnvand vil ledes til eksisterende bassinanlæg i grønt område mellem Løgstørvej og Tjørnevej. 

Forventet anlægsperiode - Etape 1: april 2018 – november 2018
I dokumentet kan du se omkørsel - Informationstavle og omkørselsskilte Løgstørvej - april 2018

Information om omlægning af busruter i perioden kan ses på NT’s hjemmeside under Trafikservice-omkørsler:
https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/Trafikinfo/Trafikservice

Udførende entreprenør – DANJORD: Thomas Hvid Pedersen, Telefon 40 37 83 94 eller mail - thomas@danjord.dk samt Brian Broni, Telefon 24 88 83 23 eller mail - brian@danjord.dk
Projektering og tilsyn – EnviDan A/S: Christian Winde Pedersen, Telefon 42 40 26 44 eller mail - cwp@envidan.dk
Projektleder - Mariagerfjord Vand a│s (kloak): Maria Junker-Hansen, Telefon 99 52 53 67 eller mail - mjh@mfv.dk
Hobro Fjernvarme: Mikkel Grathe, Telefon 98 52 18 25 eller mail - mg@hobrovarme.dk

Præsentationerne fra borgermødet den 20. marts 208
Borgermøde Mariagerfjord Vand
Borgermøde Mariagerfjord Kommune