Du er her

Priser (Vand)

Vandsektorloven foreskriver, at de samlede indtægter og udgifter på vand over tid skal ”hvile-i-sig-selv”. Det betyder, at vi ikke må opkræve mere i takster, end det vi skal bruge til drift og renovering af vores anlæg samt etablering af nyanlæg.

Vandpris pr. m3 - 2017

Vandpris pr m3_2017